Letnji kamp Crvenog krsta

Okružna višenamenska terenska jedinica “ dr Justin Popović“ Crvenog krsta Vranje će kampovati u periodu od 09. do 17. avgusta 2019. godine u Osnovnoj školi “ Vuk Karadžić“ u selu Beliševo opština Vladičin Han. Planirane su i brojne radionice i predavanja o nenasilnom rešavanju konflikta, zdravim stilovima života, borbi protiv trgovine ljudima, delovanju u vanrednim situacijama i nasilju u porodici.

Volonteri Crvenog krsta Vranje će kamp iskoristiti prvenstveno za pripreme za učešće na državnom takmičenju Crvenog krsta Srbije u pružanju prve pomoći koje će biti održano polovinom septembra u Beogradu.  Planirane su i brojne radionice i predavanja o nenasilnom rešavanju konflikta, zdravim stilovima života, borbi protiv trgovine ljudima, delovanju u vanrednim situacijama i nasilju u porodici.

Dana 13. avgusta Centar za prevenciju Zdravstvenog centra Vranje će posetiti kamp. Medicinska ekipa će vršiti preventivne preglede za volontere Crvenog krsta Vranje i meštaane sela Beliševo. Dr Dragan Pešić načelnik Centra za prevenciju će održati predavanje na temu Zaštite reproduktivnog zdravlja i polno prenosivih infekcija.

Po tradiciji, u radu kampa učestvuju svi mladi volonteri Crvenog krsta, koji su u proteklom periodu učestvovali u realizaciji brojnih akcija.    Organizaciju kampa omogućili su donatori, kao i Crveni krst Vranje, sopstvenim sredstvima. Na kampu će boraviti preko 100 volontera Crvenog krsta Vranje.