Škola stranih jezika Akademije Oxford Vranje

Mnogi mališani imaju prilike da se sa stranim jezicima susretnu u vrlo ranom uzrastu, što je svakako jedna od prednosti, za razliku od starijih, koji nisu imali prilike da u tako ranom uzrastu uče makar engleski jezik. Upravo ti ljudi kasnije imaju poteškoća u pronalaženju dobro plaćenog posla, najpre zato što je poznavanje makar engleskog jezika u većini slučajeva izneto kao jedan od zahteva pred potencijalne zaposlene u različitim kompanijama.

Da ne biste i vi došli u situaciju da izgubite priliku za zapošljavanje na visokoj radnoj poziciji, trebalo bi da razmislite o tome da ili unapredite znanje engleskog jezika ili da naučite neki novi strani jezik.

U tom smislu vam je na raspolaganju Škola stranih jezika Akademije Oxford Vranje, u čijoj ponudi se nalaze kako kursevi engleskog i nemačkog jezika za najmlađe polaznike i za odrasle, tako isto i mnogih drugih stranih jezika. A tim pre što je ova škola poznata po povoljnim cenama i visokom kvalitetu nastave, ali i po tome što svakom ko upiše pomenute kurseve daje na poklon i jedan online kurs i to izuzetno zanimljive tematike, od čega će svakako polaznici imati koristi.

Kursevi nemačkog i engleskog jezika za odrasle

Dakle, pored toga što će biti u mogućnosti da pohađaju kurs engleskog jezika za odrasle ili nemačkog, te ma kog drugog stranog jezika i tako unaprede svoje znanje i poboljšaju radnu biografiju, svi polaznici će imati mogućnost i da odaberu koji od 10 online kurseva iz ponude ove škole žele da besplatno pohađaju.

Posebno je zanimljivo to što su teme, kojima se ti kursevi bave izuzetno korisne i što zaista mogu pomoći svakom polazniku da unapredi kvalitet svog ličnog i poslovnog života.

Uz online kurs za upoznavanje sa mapama uma, svim zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost da se upoznaju sa tehnikama pamćenja i sa organizacijom učenja, te da kasnije ta znanja primene i u svom životu.

Takođe Škola stranih jezika Akademije Oxford Vranje svakome ko bude pohađao kurs nemačkog jezika za odrasle, kao i engleskog i svih drugih, nudi mogućnost i da potpuno besplatno pohađa online obuku za brzo čitanje, kao i za pisanje za web ili blog, odnosno za kreativno pisanje.

A u slučaju da neko želi da se upozna sa veštinama prezentovanja ili da nauči kako funkcioniše upravljanje vremenom, može da se odluči za online obuku koja se jednom od tih tema bavi.

Svakako još treba napomenuti da se u ponudi nalazi i gratis online kurs kreativnog pisanja za decu, kao i online obuka poslovne komunikacije.

Sve navedeno vrlo jasno pokazuje da su teme interesantne, tako da će svaki kandidat moći da izabere sa kojom od njih želi da se bolje upozna.

S obzirom na to da Škola stranih jezika Akademije Oxford Vranje vodi računa o kvalitetu svih edukacija koje ima u ponudi, te da nudi vrlo povoljne cene, moramo napomenuti i to da se kursevi engleskog i nemačkog jezika, ali i svih ostalih organizuju uz poštovanje pravila Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. A takozvani CEFR, odnosno The Common European framework for languages propisuje postojanje ukupno 6 nivo znanja. Upravo se na tim nivoima nastava i organizuje, a svaki kandidat po završenom kursu i sprovedenom testiranju ima mogućnosti da stekne pravno važeći sertifikat o tome.

Osnovni nivo, koji je zapravo okarakterisan kao niži početni ili samo početni, nosi oznaku A 1 i isključivo je namenjen osobama, koje nemaju apsolutno nikakvo predznanje engleskog, nemačkog ili nekog drugog stranog jezika. A posle tog nivoa sledi viši početni, koji nosi oznaku A 2.

Za polaznike koji prema pravilima pomenutog standarda imaju srednji nivo znanja su namenjeni B 1 i B 2 nivoi, koji su okarakterisani kao niži i viši srednji nivo.

A kada i njih savladaju, kandidati imaju pravo da upišu C 1 ili niži napredni nivo, odnosno C 2 ili viši napredni nivo. Ujedno se i najvišim nivoom znanja nekog stranog jezika, odnosno onoga koji kandidatu nije maternji smatra upravo C2 nivo.

Da bi svako ko odluči da pohađa kurs nemačkog jezika ili engleskog za odrasle znao na kom nivou taj jezik poznaje, biće potrebno da pristupi propisanom testiranju, odnosno da o eventualnom pohađanju prethodnog kursa na određenom nivou dostavi zvanični dokaz.

Kursevi engeskog i nemačkog jezika za decu

Uz to što nastavu organizuje za odrasla lica, Škola stranih jezika Akademije Oxford Vranje u ponudi ima i kurs nemačkog jezika za decu, kao i kurs engleskog, ali i mnogih drugih stranih jezika.

Uzevši u obzir da su u pitanju najmlađi polaznici, čije potrebe i mogućnosti su drugačije od starijih, to se podrazumeva da će u potpunosti nastava tome biti i prilagođena. Iz tog razloga ova škola bira sa puno pažnje stručni kadar, koji ima adekvatno iskustvo u radu sa najmlađim polaznicima.

Usklađivanjem gradiva sa mogućnostima dece u određenom periodu i njihovim interesovanjima se postiže da svako ko pohađa kurs engleskog jezika za decu na vrlo jednostavan način može da usvoji znanja, koja su aktuelnim nastavnim programom predviđena.

A ako u kasnijem dobu bude želeo da ta znanja nadogradi, onda može da se odluči za neki od dostupnih kurseva za starije polaznike.

Upis na kurseve nemačkog i engleskog jezika za odrasle i decu

Svako zainteresovano lice ima mogućnost da izabere na koji način želi da izvrši prijavljivanje, ali u svakom slučaju je to neophodno da učini.

Na trgu Staniše Stošića, u Pionirskoj ulici broj 10 se nalazi Škola stranih jezika Akademije Oxford Vranje. Inače je škola otvorena radnim danima u periodu između 08 i 17 h, a subotom je radno vreme od 09 do 14 h. U tom periodu svaki zainteresovani pojedinac može lično da izvrši prijavljivanje u prostorijama škole ili da izdiktira osnovne informacije o sebi na jedan od brojeva telefona 017 420 957 ili 060 40 60 584.

Još je otvorena mogućnost i da na mail adresu vranje@akademijaoxford.com osnovne informacije o sebi pošalje svaki pojedinačni kandidat. Trebalo bi tom prilikom da izuzev svog imena i prezimena navede i broj telefona, kao i datum rođenja.

Na uobičajeni način je planirano da budu organizovani kursevi stranih jezika, a što je sve usklađeno i sa trenutno aktuelnom epidemiološkom situacijom i sa propisanim merama. Svakako da ako dođe do bilo kakvih promena u vezi sa time, Škola stranih jezika Akademije Oxford Vranje će organizaciju nastave tome i prilagoditi u potpunosti, a zatim i o eventualnim promenama svakog pojedinačnog polaznika informisati ponaosob.